Archiwizacja dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji

W ofercie

1. Porządkowanie dokumentacji

Uporządkowanie dokumentacji polegające na dokonaniu jej klasyfikacji rzeczowej oraz kwalifikacji archiwalnej w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie, dokonanie podziału porządkowanych akt na komórki organizacyjne oraz kategorię archiwalną. Uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji oraz umieszczenie jej w teczkach lub kopertach bezkwasowych, całość spakowana do pudeł archiwizacyjnych. W dalszej kolejności wykonanie opisu teczek i pudeł archiwizacyjnych, przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych (zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej).

Ponadto, w przypadku jednostek organizacyjnych będących pod bezpośrednim nadzorem Archiwum Państwowego, oferujemy pomoc przy realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Archiwum Państwowe.

2. Przekazywanie akt do Archiwum Państwowego

Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego po upływie okresu przechowywania wraz z opracowaniem niezbędnej przy tej procedurze dokumentacji.

Proponujemy:

– archiwizację dokumentów kategorii A oraz kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– przygotowanie i brakowanie dokumentacji,

– pomoc w przyjęciu dokumentacji na stan archiwum zakładowego / składnicy akt.

Menu