Wskazówki konserwatorskie dotyczące postępowania z księgami urzędowymi

 

 1. Introligator wykonując wtórną oprawę ksiąg powinien:
  • zachować oryginalny charakter, czyli wygląd zewnętrzny księgi – stosując identyczny sposób oprawy: półpłótno, półskórek, płótno, skóra, oraz zachować oryginalne szyldy, czyli naklejki tytułowe,
  • zachować pierwotną konstrukcję szycia księgi tzn. zastosować, lub odtworzyć ten sam sposób szycia oraz ten sam sposób montażu oprawy,
  • wykonując nową oprawę zastosować identyczne lub zbliżone (w stosunku do pierwotnych) materiały tzn. naturalnej skóry, papierów marmurkowych, płótna introligatorskiego barwionego, kleju skrobiowego (skrobia modyfikowana), klejów skórnych, nici lnianych, konopnych lub bawełnianych. Dopuszcza się jedynie stosowanie maszynowo wykonanych kapitałek,
  • do opraw należy stosować tylko tektury bezkwasowe.
  •  
 2. Zlecający wykonanie prac introligatorskich powinien zwracać szczególną uwagę na to, by czynności introligatorskie nie wpłynęły negatywnie na zapisane w księgach informacje, a zwłaszcza niedopuszczalne jest:
  • zaklejanie w jakikolwiek sposób zapisanych fragmentów kart,
  • obcinanie brzegów kart księgi nawet, gdy nie są zapisane, bez względu na ich stan zachowania,
  • obcinanie grzbietów składek i zszywanie kart „na sztorc”,
  • obcinanie zwięzów i wklejanie oprawy na wyklejki (w przypadku ich przerwania należy je odtworzyć),
  • używanie do szycia lub wykonania oprawy jakichkolwiek elementów metalowych (drutu, gwoździ, itp.),
  • stosowanie syntetycznych materiałów introligatorskich, takich jak introkal, skaj, kleje introligatorskie na bazie polioctanu winylu, gdyż zakwaszają papier i powoduję jego degradację.

 

Menu