Wycena prac z zakresu konserwacji i renowacji ksiąg.

Oferujemy bezpłatną ekspertyzę stanu książki i wycenę prac konserwacyjno-renowacyjnych. Cena konserwacji może się różnić w zależności od zakresu podjętych działań. Dla dokładnego określenia zakresu prac ważne jest oglądnięcie księgi fizycznie. Wyjaśniamy przy tym, co zawiera się w cenie danej realizacji oraz co wchodzi w zakres prac konserwacji i renowacji.

Przy Państwa współpracy jesteśmy w stanie wykonać zdalnie orientacyjną wycenę prac konserwacyjno-renowacyjnych. Poniżej etapy wykonania takiej wyceny.

  • Etap 1

Przesłanie informacji o książce oraz zdjęć uszkodzeń.

Co powinny zawierać informacje o książce?
(opis stopnia i wielkości uszkodzeń, np. wypada z książki około 20 kartek, prawie połowa stron książki ma plamy i rozdarcia.)

Informacje wymagane:
– wielkość księgi (np. A4, B4, 37 x 25 cm)
ogólna liczba kart;
– liczba wklejek;

Informacje dodatkowe (jeżeli brak zdjęć):
– liczba kart zaklejonych papierem;
– liczba kart zaklejonych taśmą bezbarwną pcv lub podobnymi;

– liczba kart gdzie występują ubytki, rozdarcia;
– liczba kart zniszczonych – pozawijane i postrzępione brzegi, zabrudzenia, zagięcia, nierówna powierzchnia, kruche i łamliwe karty;
– sposób łączenia kart bloku księgi (szycie, klejenie, a może zszywki – elementy stalowe);
– czy księga ulega pełnemu otwarciu do pełnej widoczności kart.

Jak zrobić zdjęcia uszkodzeń?

Prosimy wysłać na nasz adres e-mail zdjęcie okładki i karty tytułowej oraz kilka zdjęć pokazujących  uszkodzenia, np. klejenia papierem i taśmą, rozdarte, postrzępione, wypadające z książki kartki, zepsute, zdeformowane okładki.

  • Etap II

Na podstawie informacji o książce i zdjęć uszkodzeń identyfikujemy zakres uszkodzeń oraz ustalamy wstępnie opcjonalne metody ich usuwania i naprawy. Pozwala to na orientacyjną kalkulację kosztów planowanych prac.

  • Etap III

Tak przygotowaną wycenę przesyłamy do Państwa. Na tym etapie można uzgodnić koszty naszej pracy.

Termin naprawy książek jest ustalany indywidualnie i zależy od rozległości prac, które musimy podjąć przy danej pozycji. Dla prostszych prac termin to około dwa tygodnie. Jeśli naprawa wymaga ekspertyz i specjalistycznych zabiegów konserwatorskich, termin ten jest stosownie dłuższy.

Menu